Dzienny Dom Opieki Medycznej - OFERTA NIEAKTUALNA

Projekt "KOBIMED - Dzienny Dom Opieki Medycznej" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zakończenie projektu i możliwość dalszego udzielania wsparcia w ramach DDOM

Informujemy iż zgodnie z założeniami wniosku realizacja projektu "KOBIMED - Dzienny Dom Opieki Medycznej" z dniem 31.05.2018 r. dobiegnie końca w związku z czym, zakończy się możliwość finansowania ze środków projektu pobytu podopiecznych w DDOM Kobimed.

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami wniosku a planowane rezultaty zostały osiągnięte - do dnia 16.05.2018r w ramach Projektu kompleksowym i całkowicie bezpłatnym wsparciem udało się nam objąć aż 155 osób w tym 81 osób niesamodzielnych/podopiecznych DDOM (w tym 55 kobiet i 26 mężczyzn) i 75 opiekunów (w tym 50 kobiet i 25 mężczyzn).

Informujemy, iż mimo zakończenia realizacji Projektu nie zaprzestajemy przyjmowania podopiecznych i co najmniej do 31.05.2021 r., w ramach trwałości projektu, deklarujemy gotowość do wykonywania usług DDOM (przy założeniu zebrania odpowiedniej ilości osób chętnych).

Jednocześnie deklarujemy, iż będziemy podejmować wszelkie działania celem zapewnienia finansowania funkcjonowania DDOM ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia lub innych środków publicznych. Niestety, na dzień dzisiejszy nie ma możliwości podpisania umowy
z NFZ na finansowanie usług DDOM (jako świadczenia gwarantowanego), nie ma także możliwości pozyskania środków na ten cel z żadnego innego publicznego źródła – w związku z czym, dla osób chętnych do skorzystania ze wsparcia od dnia 01.06.2018 r usługi DDOM świadczone będą odpłatnie.

W związku z faktem, iż w okresie trwałości tj. od dnia 01.06.2018 do 31.05.2021 zobligowani jesteśmy do świadczenia usług DDOM w zakresie takim, jak były one świadczone w ramach zakończonego Projektu (szczegóły wsparcia w zakładce „DDOM KOBIMED”) to koszt odpłatnego pobytu w DDOM skalkulowano w oparciu o koszty wynikające z Projektu bez dodawania zysku dla Kobimed za świadczenie tej usługi.

Wg. danych projektowych średniomiesięczny koszt utrzymania DDOM (świadczenia pełnego zakresu usług wynikającego ze standardu DDOM określonego przez Ministerstwo Zdrowia)
to kwota ok. 46 000 zł., jednocześnie w DDOM Kobimed funkcjonuje 13 miejsc opieki,
w związku z czym, przy założeniu pełnego obłożenia 13 miejsc miesięczny koszt pobytu
1 podopiecznego to kwota ok. 3540 zł
. Mniejsza liczba chętnych będzie każdorazowo wpływać na zwiększenie miesięcznego kosztu pobytu w DDOM.

31 MAJA 2018 ROKU - ZAKOŃCZENIE PROJEKTU