Poradnia Medycyny Pracy

Wykonujemy badania wstępne, okresowe oraz kontrolne zlecone przez pracodawcę. Przeprowadzamy badania kandydatów na kierowców oraz pracowników dla celów sanitarno-epidemiologicznych (książeczka zdrowia). Placówka zapewnia badania specjalistyczne dla różnych grup zawodowych. Możliwość podpisania umowy przez pracodawcę z naszą placówką na wykonywanie badań pracowniczych. Po podpisaniu takiej umowy istnieje możliwość negocjacji cen za wykonane badania pracownicze. Badania profilaktyczne przeprowadzane są w sposób fachowy i kompleksowy, obejmują badania RTG, EKG.

 Opinia lekarza specjalisty medycyny pracy formułowana jest w ciągu jednego dnia zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.   Poradnia czynna codziennie przyjmuje lek. med. Ryszard Majdiuk Godziny przyjęć uzgadnia się w rejestracji.