Poradnia Medycyny Pracy

Wykonujemy badania wstępne, okresowe oraz kontrolne zlecone przez pracodawcę.
Przeprowadzamy badania kandydatów na kierowców oraz pracowników dla celów sanitarno-epidemiologicznych (książeczka zdrowia).
Placówka zapewnia badania specjalistyczne dla różnych grup zawodowych.
Możliwość podpisania umowy przez pracodawcę z naszą placówką na wykonywanie badań pracowniczych. Po podpisaniu takiej umowy istnieje możliwość negocjacji cen za wykonane badania pracownicze.
Badania profilaktyczne przeprowadzane są w sposób fachowy i kompleksowy, obejmują badania RTG, EKG, spirometrię, audiometrię, konsultacje lekarzy specjalistów (okulisty, laryngologa).
Opinia lekarza specjalisty medycyny pracy formułowana jest w ciągu jednego dnia zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 
Poradnia czynna codziennie przyjmuje lek. med. Ryszard Majdiuk
Godziny przyjęć uzgadnia się w rejestracji.