Poradnia stomatologiczna

Działając zgodnie z wymaganiami określonymi w Art. 32c pkt. 2 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz.U. 2019, poz. 1792 oraz z 2020 r. poz. 284) informujemy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko, oraz że nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z prowadzoną działalnością.​

 

UWAGA - Obecnie gabinet stomatologiczny jest nieczynny z powodu braku kontraktu.

 

 

Prosimy osoby / firmy zainteresowane wynajmem w pełni wyposażonego gabinetu w celu prowadzenia prywatnej praktyki.